ZÓNA *** netuctové filmy (nejen) na DVD ::: http://zona.bloudil.cz

URL článku: http://zona.bloudil.cz/index.php?id=5763

Datum vydání článku: 14.9. 2018


Dějiny čtení

"Recenze se snaží ve zkratce popsat zápory a klady výrazových prostředků, dramaturgie, narace, psychologii vztahů a motivaci postav a to vše začlenit do možností a obrazců daného žánru podle nějakého víceméně neexistujícího dokonalého vzoru. Proto, skoro bez výjimky, je každá recenze více či méně zavádějícím polotovarem. Ale co s dílem, které má všechno to, co hodnotí recenze, jaksi ´směrované´ jinak! Tak se kritika doslova srazí s neuchopitelností reálného, věrohodného dění v duchovní rovině prostého, a tím neobyčejného lidského života. A nejednou neplatí nic z toho, čeho jsme schopni se zachytit." O Kadrnkově snímku Křižáček (2017) napsal na webu Film spiritualita Vladimír Suchánek. Více tady.
"Když se zaváděly televizní kvóty – mimochodem dotyčná směrnice nesla paradoxní volnomyšlenkářský název Televize bez hranic – důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Namísto seriálů typu Kriminálka Miami či Kriminálka Las Vegas se vyrojily Kriminálka Berlín, Kriminálka Istanbul, Kriminálka Kolín, Kriminálka Paříž či Kriminálka Stuttgart, v hrdých postfederálních barvách česko-slovenské koprodukce například Kriminálka Staré Město. Tedy vesměs slabší odvary amerických předloh, ovšem s evropským výrobním razítkem stvrzujícím, že zaměstnaly místní umělce. Podobně se daří třeba německé romantické sérii podle děl Rosamunde Pilcherové, jejíž tklivé epizody zpravidla vyplňují evropské normy na komerčních stanicích. Pravda, o tvorbě, natož snad o umění se už v červené knihovně nedá zrovna mluvit, spíš o pragmatické velkovýrobě, ale to úřad neřeší. Hlavně že se plní." Glosu k "evropským" kvótám na streamovacích službách nazvanou "Navoněná cenzura" napsala na iDnes Mirka Spáčilová. Více tady.
"Za nezbytný předpoklad dobrého kritika nepovažuji vystudovanou filmovou vědu. Důležitá je pro mě ochota stále si rozšiřovat obzory (časově, geograficky i mimo oblast kinematografie), pěstovat svou estetickou vnímavost, neustrnout u jednoho ´výchozího nastavení´ a neaplikovat na všechny filmy stejná kritéria kvality (mnohé filmy jsou dobré, i když jsou nepříjemné, ´nudné´ nebo zdánlivě nesoudržné). Největším přínosem filmové kritiky pro mne není pomoc s rozhodováním, zda jde o dobrý či špatný film, ani ´výzva ke spolupřemýšlení´ (o které výstižně psala Galina Kopaněva). Hlavní hodnotu kvalitních kritických textů (nejen o filmech, ovšem ke kritikám hudby, divadla či výtvarného umění se nevyjadřuji, neb jim nerozumím) spatřuji v tom, že nabízejí praktické příklady kritického myšlení (které myslím má hodně blízko myšlení analytickému)." Úvahu nazvanou "Kriticky myslet" publikoval na svém blogu O filmu Martin Šrajer. Více tady.
"Viscontiho ´Hvězdy Velkého vozu´ zahajují dobu přezrávání, kdy se z osobního zaujetí stane utkvělá představa. Rozpad rodinných vazeb, kolísání nálad, podrážděnost citů, prudkost reakcí, výrony hluboce zasutých, časem patřičně zhnisaných resentimentů a frustrací nejsou prostředkem, ale předmětem zkoumání tvůrce. Zápletky filmů se stále více vymykají běžné zkušenosti a ztotožnění (posedlost láskou, či krásou jako ve ´Smrti v Benátkách´). Nestačí jen naznačit; mohutnost ´nepřirozeného´ prožívání postav se do velké míry buduje divadelní silou: popisnou výřečností dialogů a předváděním emocí." O jednom z méně známých Viscontiho filmů napsal na svém blogu Betelgeusova Blog-O-Vize aka dr.film David Rychta. Více tady.


Copyright © 2002 - 2019, Zóna