ZÓNA *** netuctové filmy (nejen) na DVD ::: http://zona.bloudil.cz

URL článku: http://zona.bloudil.cz/index.php?id=1825

Datum vydání článku: 22.1. 2008


Oběť: předprodej zahájen

Okamžikem zveřejnění této zprávy byl zahájen (tady) předprodej osmého titulu edice Netuctové filmy vydavatelství Zóna a Aerofilms, ve Švédsku natočeného snímku Oběť (Offret / Sacrificatio, 1986) Andreje Tarkovského. Tento disk je v řadě Netuctové filmy i v kolekci námi vydaných režisérových filmu hned v několika ohledech výjimečný.
Především - všechny čtyři v edici Netuctové filmy dosud existující filmy Andreje Tarkovského nebylo možné vydat jinak než formou převzetí disků obsahově a technicky připravených majitelem práv, společností RUSCICO. Náš "přínos" tedy spočíval de facto jen v "počeštění" filmů, bonusových materiálů a menu (též graficky zpracovaného majitelem práv), a v doplnění originální zvukové mono-stopy (k tomu samozřejmě došlo po dohodě s RUSCICEM). Jinak řečeno - předchozí Tarkovského filmy jsme vydali v unifikovaném provedení, společném pro většinu Evropy, takže se k českým zájemcům dostaly disky totožné s těmi, které si mohou zakoupit Tarkovského obdivovatelé v Británii, Francii a řadě dalších evropských zemí. U Oběti je naštěstí situace jiná - protože práva k filmu patří jinému subjektu než RUSCICU, mohli jsme poprvé připravit tarkologickou edici čistě podle našich představ, od sestavení obsahu dvojdisku, přes technické provedení filmu až ke grafice menu. Tento dvojdisk je tak vlastně úplně prvním DVD s Tarkovským zcela a jen podle "zóního" gusta...
Pokud jde o obsah dvojdisku, naší snahou bylo doprovodit poslední režisérův film, Oběť, i dvěma portréty výjimečných tvůrců, kteří se při jeho přípravě sešli. Celovečerní (97 minut) dokument Režie Andrej Tarkovskij (Regi: Andrej Tarkovskij / Directed by Andrei Tarkovsky, 1988), natočený Michalem Leszczylowským, doprovází zasloužená pověst nejvydařenějšího z filmů, které kdy o Tarkovském vznikly. Záměrně ponechává stranou biografická data a soustředí se především na představení "filosofie" Tarkovského tvorby, ať už formou jeho vlastních názorů na tvůrčí proces či názorným zachycením téhož přímo při práci na Oběti (dokument vrcholí působivou sekvencí dvojího natáčení scény požáru domu). Druhý dokument Sätta ljus (1988) Kerstin Eriksdotterové je unikátním pohledem na způsob práce jednoho z nejvýjimečnějších kameramanů v celých dějinách kinematografie, stálého Bergmanova spolupracovníka Svena Nykvista - třičtvrtěhodinový snímek vznikl při natáčení Oběti a kromě Nykvistových názorů je v něm detailně zachycena příprava několika scén filmu a způsob práce jak Nykvista, tak (ve druhém plánu) i Tarkovského. Zatímco snímek Režie Andrej Tarkovskij se před lety objevil na obrazovce ČT, dokument Sätta ljus si na našem DVD odbyde takřka světovou premiéru - na DVD se totiž před našim vydáním objevil jen ve Španělsku.
Jako tradičně jsme maximální péči věnovali "počeštění" filmů na dvojdisku obsažených. Na rozdíl od předchozích čtyř Tarkovského filmů jsme u Oběti nepořizovali nový český překlad a rozhodli jsme se - vzhledem k jejich mimořádné kvalitě - použít titulky, které pro uvedení filmu v českých kinech v roce 1988 vytvořil Ivo Železný. Ten se k překladu po dvaceti letech vrátil, a tak najdete na DVD jejich zkorigované a rozšířené provedení - jen pro zajímavost, úpravy se dotkly několika desítek pasáží, a tak lze výsledek považovat za opravdu definitivní překlad. Dokument Režie Andrej Tarkovskij nově (a skvěle) pro DVD přeložil Petr Gajdošík, provozovatel serveru Nostalghia.cz (a tedy i českých Tarkovského stránek) a výsledná podoba titulků byla samozřejmě konzultována s našim "dvorním" tarkologickým překladatelem Michalem Petříčkem (který vytvořil výtečné titulky ke čtyřem předchozím Tarkovského filmům).
Pokud jde o technické provedení Oběti, film vydáváme v nejkvalitnějším existujícím masteru, získaném ve Švédsku - jde o stejný master, který posloužil pro dosud celosvětově nejvydařenější DVD-edici Oběti, vydanou Švédským filmovým institutem. Master byl pořízen v neanamorfním provedení, v obrazové verzi 1,61:1 (respektující originální kinoformát) a prošel důkladným restaurováním, takže nabízí Oběť co do barevnosti i ostrosti ve zcela korektní verzi, odpovídající režisérovu a kameramanovu záměru. Zvuk ponecháváme v originálním monu, samozřejmě vyčištěném (a uloženém jako 2.0). Vzhledem k neanamorfnímu přepisu a formátu 1,61:1, který umožňuje na televizích 16:9 částečné vyzoomování obrazu do větší plochy obrazovky, jsme na disk umístili dvě české titulkové sady, jednu pro standardní televize 4:3 a druhou pro televize 16:9 (tato sada je umístěna v obrazu "výš"). Oba dokumenty jsou natočeny (a na DVD reprodukovány) ve formátu 1,33:1, snímek Režie Andrej Tarkovskij je připraven z masteru standardních parametrů, zatímco jen průměrná technická kvalita přepisu snímku Sätta ljus je daná faktem, že master filmu se ve Švédsku ztratil a získaní použitelného "záložního" zdroje bylo samo o sobě malým zázrakem.
Dvojdisk tak nabízí 2 plnohodnotné celovečerní filmy, doplněné o další (vzácný) středometrážní dokument, tedy ve výsledku jde o téměř 5 hodin filmového času. Suma práce do dvojdisku vložená byla díky jeho "objemu" o řád vyšší než u předchozích disků z Netuctových filmů, což přijměte jako vysvětlení zpoždění termínu vydání (původně měla Oběť vyjít už na sklonku loňského roku). Domnívám se ale, že v tomto případě se více než naplnilo tradované rčení "dlouhé čekání, veliká radost".
A na závěr už jen obvyklý "objednací návod". V sekci E-SHOP je již k prohlédnutí přední strana obalu disku (tady), tradičně "z pera" studia Side2, dvorního "dodavatele" designu edice Netuctové filmy. I způsob objednání a distribuce Oběti je do detailu totožný se všemi sedmi v edici Netuctové filmy zatím vydanými tituly (Stalker, Andrej Rublev, Strom na dřeváky, Zrcadlo, Solaris, Walkabout, Nebe nad Berlínem) - hlavním distribučním kanálem je Zóna (formou předplatby převodem či složenkou), v Praze bude disk v prodeji v Terryho ponožkách a na Slovensku je výhradním prodejcem e-shop DVDBest (předobjednávky už běží tady), nikde jinde si 2DVD s Obětí nekoupíte. Pokud jde o cenu, jako obvykle garantujeme, že disk nikdy nebude v prodeji za jinou sumu než 650 Kč, čekání na případnou budoucí slevu je tedy zbytečné. Banner s linkem na objednací stránku naleznete v levém sloupci nahoře, druhou "cestu" pro nalezení objednací stránky nabízí sekce E-SHOP, přístupná z horní ovládací lišty. Výrobní harmonogram (disky už se lisují) je nastaven tak, aby prodej Oběti byl v Terryho ponožkách zahájen v pátek 8. února, přičemž všechny do té doby na "zóním" e-shopu uhrazené předobjednávky budou rozeslány už o den dříve, ve čtvrtek 7. února, aby zásilky s disky doputovaly k příjemcům v oficiální den vydání. DvojDVD Oběť vyjde za pouhých 14 dní od zveřejnění této zprávy, chcete-li tedy být mezi těmi, kdo ho obdrží hned v den jeho premiéry, doporučuji neváhat. Přeji vám při rozhodování o objednávce šťastnou mysl...Copyright © 2002 - 2022, Zóna