ZÓNA *** netuctové filmy (nejen) na DVD ::: http://zona.bloudil.cz

URL článku: http://zona.bloudil.cz/index.php?id=5818

Datum vydání článku: 9.11. 2018


Marketa L.: detaily

Před třemi dny jsem psal o chystaném mimořádném edičním počinu vydavatelství Animal Music, dvojCD Marketa Lazarová se záznamem prvního (a posledního) koncertního provedení oratoria sestaveného Petrem Ostrouchovem z notového záznamu hudby Zdeňka Lišky k Vláčilovu snímku. Protože mi Petr Ostrouchov poskytl PDF s kompletním bookletem budoucího CD (mělo by vyjít v příštím týdnu), využívám příležitosti ke zprostředkování v něm uvedených informací o obsahu obou disků. V bookletu autor oratoria podrobně popisuje, jak složitá byla "rekonstrukce" Liškovy hudby: "Před autorem projektu koncertního zpracování Markety Lazarové stálo několik výzev. Na prvním místě šlo o vypořádání se se skutečností, že partitura obsahuje nejen lineárně členěné a hudebně uzavřené úseky, ale také řadu pasáží, jež skladatel pojal jako izolované díly tvořící základ pro následné zpracování do zvukové koláže. Tyto samostatné a rytmicky asynchronní plochy byly při původním natáčení hudby k filmu nahrány samostatně, následně z nich byly vytvořeny zvukové smyčky a teprve při závěrečném mixu filmu z nich byl studiově vytvořen konečný tvar, do určité míry náhodně synchronizovaný. O jeho věrnou rekonstrukci se autor projektu pokusil při přípravě partitury pro koncertní provedení. Bylo proto třeba angažovat dva dirigenty (někdy je doplnil ještě samostatně dirigující vedoucí bicí sekce), kteří na mnoha místech simultánně řídili jednotlivé hudební vrstvy v různých tempech a metrech. V případech, kdy ani trojnásobné dělení koncertního tělesa nedostačovalo k věrné rekonstrukci Liškovy hudby, byly ze sampleru reprodukovány a živě míchány smyčky sborových prodlev, nahraných na zkoušce sboru krátce před přestavením." Samotné oratorium je dlouhé 89 minut, stejně jako film je rozdělené do dvou částí, zaznamenaných na CD dlouhých 43:48 a 44:33 minut. Záznam má 21 "tracků", přičemž ten posledmí (Epilog) obsahuje úryvek ze zvukové stopy filmu s monologem Vladimíra Menšíka v roli mnicha Bernarda. Pro zajímavost připojuji i seznam "tracků" včetně jejich přesné minutáže.
CD 1 - 1. Říšská cesta (6:14), 2. Lazarovo vidění (2:20), 3. Na Roháčku (2:05), 4. Rajská sonáta (4:03), 5. Vlci (3:28), 6. Prozření Markety Lazarové (3:45), 7. Královský hejtman (6:05), 8. Nanebevzetí (4:50), 9. Únos (2:46), 10. Straba (7:51).
CD 2 - 11. Lesní šance (3:04), 12. Beránek boží (2:50), 13. Černoháj (4:05), 14. Kantiléna (3:28), 15. Rajská sonáta (repríza) (3:18), 16. Bitva (2:15), 17. Biskup hennavský (7:09), 18. Návrat na Obořiště (2:28), 19. Boží milost (8:32), 20. Svatba (4:11), 21. Epilog (2:44).


Copyright © 2002 - 2019, Zóna