ZÓNA *** netuctové filmy (nejen) na DVD ::: http://zona.bloudil.cz

URL článku: http://zona.bloudil.cz/index.php?id=1114

Datum vydání článku: 1.3. 2006


Marketa Lazarová a české DVD

Těžko říct, zda se ohledně DVD s Marketou Lazarovou (1966) Františka Vláčila nacházíme v "lepších časech"... S Petrem Gajdošíkem jsme si rozdělili "úkoly" - on včera na Nostalghii (tady) vyčerpávajícím způsobem informoval o britské edici, chystané společností Second Run na léto, a na mně zůstává popsat peripetie kolem bontonského vydání, původně ohlášeného na loňský listopad a aktuálně termínovaného na letošní červen. Na úvod je nutné předeslat dvojí. Za prvé, práva na Marketu vlastní stát prostřednictvím Státního fondu kinematografie (dále v textu jen Fond), jejich výkonem (včetně vydání na DVD) je ale pověřena (stejně jako u všech dalších českých filmů z let 1964 až 1989) soukromá společnost Bonton (jen a jen na ní tedy závisí zda, a v jaké kvalitě, DVD vyjde). A za druhé - Marketa je co do nároků na technologii přepisu zřejmě nejnáročnější český titul vůbec - jednak je natočena velmi kontrastně (řada scén se odehrává na sněhu, tedy bílém pozadí) a hlavně, film je obrazově nesmírně dynamický (je natočen převážně ruční kamerou), což je pro encoding obrazu ta nejnepříjemnější kombinace (více o tom v rozhovoru s Luďkem Hudcem, "autorem" famózního přepisu jiného černobílého cinemascopu, Postele, v rozhovoru v Reflexu tady). Jakmile se tedy loni objevila informace, že Bonton chce Marketu na DVD vydat, okamžitě došlo k neformálním jednáním vedeným snahou přesvědčit Bonton, že jiný přepis než z originálního negativu film nenávratně poškodí... Protože přepis z negativu je ale extrémně drahý (cca 3 milióny korun) a Bonton na něj samozřejmě nemá (jde o více než desetinásobek obvyklých nákladů na přípravu DVD), následně (loni v létě) vzniklo uskupení, které si vzalo za cíl přepis z negativu zafinancovat, realizovat a připravit důstojnou edici Markety s maximální bonusovou výbavou (osobou "odpovědnou" za přepis by byl výše jmenovaný Luděk Hudec, jehož kompetence je - díky názorné ukázce jeho restauračních schopností v případě Postele - nezpochybnitelná). A jako jednomu z přímých aktérů mi teď nezbývá než reprodukovat peripetie jednání s Bontonem (důvodem tohoto textu není skandalizovat, proto nebudu uvádět konkrétní jména a jen uvedu, že slovo "Bonton" je zde synonymem pro odpovědné pracovníky firmy, v jejichž plné kompetenci bylo o našich nabídkách rozhodovat). Loni na sklonku léta jsme Bontonu nabídli, ať si u nás "objedná" kompletní dodání DVD s Marketou (myšleno přepis z negativu), s tím, že Bonton za to nezaplatí skutečnou cenu prací, ale jen "standardní" cenu, jako kdyby šlo o běžný přepis z kopie. Vydavatelem by zůstal Bonton a my bychom si (za kompletní přípravu disku a přepis z negativu) nárokovali jen naši prezentaci coby tvůrců přepisu i disku (na obalu) plus práva na případné další použití masteru (nikoliv práva na film, ale jen na holý master - např. pro případný prodej zájemcům o zahraniční vydání). Nejen dle mého soudu šlo o velmi kulantní nabídku - Bonton by zůstal vydavatelem i distributorem (a "majitelem" veškerého zisku z prodeje), bezpracně by získal "hotový" disk (s filmem přepsaným z negativu ve špičkové kvalitě) a zaplatil by za něj jen standardní cenu (odpovídající běžnému přepisu z kopie). Bonton zareagoval konstatováním, že je to zajímavá nabídka, ale protože není o nutnosti přepisu z negativu zcela přesvědčen, svolá "kolokvium" odborníků (z NFA, z authoringových studií, špičkový kameraman atd.), aby bylo v debatě "vygenerováno" stanovisko, jestli má smysl přepis z negativu realizovat a zda by nestačil přepis z kopie. Na toto stanovisko Bontonu ("kolokvium") jsme přistoupili a očekávali jeho svolání. Následovalo ale několikaměsíční podivné mezidobí, kdy Bonton vždy oznámil předběžný termín "kolokvia", aby ho posléze zrušil, oznámil další termín, opět ho zrušil atd. a na naše dotazy reagoval opakováním neurčité "mantry", že v jeho zájmu je vydat Marketu v co nejlepší kvalitě. Po půl roce, kdy už bylo zřejmé, že ze strany Bontonu jde jen o zdržovací taktiku, nám po dotazu, zda se "kolokvium" vůbec někdy uskuteční, bylo Bontonem sděleno toto: "Plánovanou projekci (pozn. aut. - kolokvium) jsme prozatím zrušili, protože by nám asi v ničem nepomohla - v Čechách neexistuje autorita, která by byla natolik kovaná v oblasti vydávání hodnotných černobílých filmů na DVD, jejíž názor by všichni brali jako bernou minci. A jinak se názory strašně liší." (Neodpustím si osobní poznámku - o nesouměřitelnost kvality přepisu z negativu a z kopie u takto starého filmu ví každý, kdo se v "DVD-branži" jen trochu pohybuje, a názor na to se rozhodně neliší, natož "strašně".) Když takto jednoznačně Bonton řekl, že film chce vydat v přepisu z kopie (nechápu jen, co mělo znamenat půlroční lavírování s vymyšleným "kolokviem"), zareagovali jsme jediným možným způsobem - zeptali jsme se Bontonu na možnost odprodeje práv na Marketu, s tím, že máme zájem ji vydat sami (v přepisu z negativu). Toto řešení by bylo pro Bonton ještě výhodnější než původní nabídka - prodejem práv by (bez rizika) získal stejné peníze, které by vydělal prodejem DVD, a zbavil by se rizika ostudy, hrozící v případě přepisu z kopie... Na tuto nabídku Bonton odpověděl, že majitel práv (což je Fond, Bonton má svěřen jen jejich výkon - viz výše) preferuje brzké vydání Bontonem ve "standardní kvalitě", tedy v přepisu z kopie (dodávám, že z osobního rozhovoru s jedním ze členů rady Fondu jsem nabyl přesvědčení, že Fond nic "nepreferuje", protože o žádných jednáních ohledně DVD-edice Markety neví). A v tomto smutném bodě se jednání o Marketě nacházejí dnes - Bonton "pustit" nikomu jinému Marketu nechce, sám chystá vydání ve "standardní bontonské kvalitě" na červen a zřejmě není páka, která by tento fakt mohla změnit...


Copyright © 2002 - 2023, Zóna